Bageri i Jamaica

Åben kort
Lokal tid:
07:30:56

Forever Sweet Ja

36, Burlington Avenue, Kingston
bakeryLæs mere
Shang's Pastry And Snack

Shang's Pastry And Snack

Bay Farm Road, Kingston
bakeryLæs mere
Sugar & Spice

Sugar & Spice

Duquesnay Avenue, Kingston
bakeryLæs mere
Veri-Licious Sweet Treats Ltd.

Veri-Licious Sweet Treats Ltd.

96c Molynes Rd Molynes Washington Blvd intersection Turn Into Texaco Gas ation, Kingston
cafeLæs mere

k lucious sweet treats

96d Molynes Road, Kingston
bakeryLæs mere
Jack's Bakery

Jack's Bakery

73, Red Hills Road, Kingston 10
bakeryLæs mere
Devon House Bakery

Devon House Bakery

Shop #10, 26, Hope Road, Kingston 10
bakeryLæs mere
Maxfield Bakery & Pastries Ltd.

Maxfield Bakery & Pastries Ltd.

14 Central Rd, Kencot, Kingston 10, Jamaica, Central Rd, Kingston
bakeryLæs mere
National Wholesale Store

National Wholesale Store

Osbourne Road, Kingston
bakeryLæs mere
National Baking Co. Ltd.

National Baking Co. Ltd.

43, Half Way Tree Road, Kingston
bakeryLæs mere
International Biscuits Limited (Seprod Group of Companies)

International Biscuits Limited (Seprod Group of Companies)

2E Valentine Drive, Kingston
bakeryLæs mere
Sweet Mischief Ja Ltd

Sweet Mischief Ja Ltd

39 Beechwood Avenue, Kingston
bakeryLæs mere
Pastry Passions

Pastry Passions

49A, Hope Road, Kingston
bakeryLæs mere
Levy's Goodies

Levy's Goodies

18c Lyndhurst Road, Kingston 5
bakeryLæs mere
Kiss Baking Jamaica

Kiss Baking Jamaica

230 Spanish Town Road Kingston 11, Kingston
bakeryLæs mere

amazin' glazin pastries

610, Washington Boulevard, Kingston
bakeryLæs mere
Sugar and Spice Ltd

Sugar and Spice Ltd

Barbican, Kingston
bakeryLæs mere
Prestige Bakery Ltd

Prestige Bakery Ltd

159 Orange Street, Kingston
bakeryLæs mere
Sugar & Spice
Sugar & Spice Ltd

Sugar & Spice Ltd

Manor Park Drive, Kingston
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier i Jamaica

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning